Hakkımızda

İçinde yaşadığımız veya bir süre için kullandığımız mekanların düzeni ve yerleşimi hayatımızı etkilemektedir. Bu ortamların ve çevrelerinin tasarımı, ve ayrıca restorasyon ve mimari eserlerin korunması gibi alanlarda, konunun uzmanı olan içmimar ve çevre tasarımcılarına gereksinim duyulmaktadır. İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, mekanların insan yaşamında olumlu etki yaratabilmesi düşüncesi ile hareket edip, konuya hakim yeni araştırmacılar ve profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda bölümümüzün çalışmaları ve stüdyo projeleri; konutlar, fuar alanları, sosyal ve ticari mekanlar, yat ve karavan gibi mobil mekanları konu almakta, bu ortamların düzenini ve geleceğe yönelik tasarımlarını içermektedir.

Bu anlamda İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Programı’nın genel yapısı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için vizyon geliştirmek olduğu kadar, yaratıcı ve eleştirel düşünceyi teşvik etmeyi, tasarım sürecinin genel düzenini tanıtmayı, verilen bilginin karmaşık iç mekan sistemlerine nasıl uygulanacağı altyapısını öğrencilere vermeyi amaçlar. Bölümümüz elemanları, ulusal ve uluslararası düzeyde performans göstermekte, diğer tasarım alanlarıyla interaktif bir iletişim kurmakta ve dolayısıyla geliştirdikleri program ile yaratıcı tasarımcılar yetiştirmektedirler.

Bu bölümün ayırt edici özelliği, teori ve pratiğin birleştirilmesinin altının çizilmesi, iç mekanların ve çevresel bağlamların nasıl planlanacağı, düzenleneceği, yönetileceği ve araştırılacağının sadece işlevsel ve estetik yönlerini değil; bu mekanlar ile ilgili teknoloji, üretim, organizasyon ve işletme üzerine bilgileri de içine alacak şekilde öğrenilmesine verdiği özel ilgidedir. Bu amaçlar doğrultusunda, bölüm dersleri, temel olarak iç mekan ve çevre kapsamında, sadece estetik görünümü değil, aynı zamanda teknoloji, üretim, organizasyon ve yönetim alanındaki bilgileri içerir nitelikte yapılandırılmıştır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi`nde, ayrıca ikinci yabancı dil öğrenimi zorunludur ve öğrenciler İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Japonca, Rusça ve Yunanca gibi dillerden birini seçebilmektedirler. Bu durum, öğrencilerimizin uluslararası platformlarda kendilerini rahat ifade edebilmelerine olanak sağladığı gibi alanlarındaki bilgiye ulaşma ve bu bilgiyi geliştirme fırsatını da vermektedir.

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, 2004-2016 yılları arasında Türkiye genelinde bir çok lisede bölüm ve fakülte tanıtım günlerine, kariyer günlerine ve meslek tanıtım fuarlarına katılmıştır. Program, tasarıma ve içmimarlığa ilgi duyan tüm gençlere açıktır ve tanıtım faaliyetleri geniş çapta tüm lise ve dershanelerde yapmaktadır. Çizim yeteneği geliştirilebilir bir özellik olup, bölüme giriş için şart koşulmamaktadır. Çizim ve tasarıma yönelik gerekli altyapıya dair tüm dersler bölümümüzde verilmektedir. Üniversitemizin burslu ve yarı burslu olarak eğitime izin vermesi ulaşılmak istenen kitleyi daha geniş tutmamızı sağlamaktadır. Tanıtımlar sırasında bu konunun üzerinde özellikle durmaktayız. Daha önce de belirtildiği üzere eğitim dilinin İngilizce oluşu ve ikinci yabancı dil eğitiminin zorunluluğu ve önemi, vurgulanması gereken diğer bir önemli konudur. Erasmus değişim programı kapsamındaki geniş üniversite seçenekleri ve yan dal programlarımız potansiyel içmimar ögrenci adayları için tercih sebebi olmamızı sağlamaktadır. Tanıtım çalışmaları sırasında karşılaştığımız en önemli sorular, bu noktalardan gelmektedir.

Tanıtım çalışması yapılan okullar arasında İzmir Bornova Anadolu Lisesi, İzmir Avni Akyol Koleji, Özel Başarı Koleji, Deniz Koleji, İzmir Türk Koleji, Turgutlu Anadolu Lisesi, Çamlaraltı Koleji, Özel Işıkkent Eğitim Kampüsü, Buca Anadolu Lisesi’nin yanı sıra Gaziantep, Denizli, Mersin, Bursa ve Eskişehir’deki bir çok lise bulunmaktadır. Ayrıca üniversitemizde, katılmak ve bilgi almak isteyen tüm öğrenci ve velilere açık olan tanıtım günlerinde, bölümün tüm hocaları ve araştırma görevlileri görev almıştır.

İnternet üzerinde bulunan sosyal mecralarda da tanıtım faaliyetlerimiz sürmektedir. Özellikle, facebook üzerinde yaptığımız ve yapmayı planladığımız tüm organizasyon, sergi ve diğer çalışmalar tüm öğrencilerimiz ve bölümümüze ilgi duyan takipçilerimiz ile paylaşılmaktadır. Bölümümüz İzmir içi ve Türkiye genelinde yapılmakta olan sergi ve bienallerde yer almaktadır. Bunlar içinde en önemlileri; İstanbul Design Week, İstanbul Bienali ve Modeko mobilya fuarı gibi önemli uluslararası oluşumlardır. Bölümümüz şimdiye kadar bu önemli oluşumlarda yerini almış ve bundan sonrakiler için de çalışmalarını sürdürmektedir. Öğrencilerimizin çalışmalarının tüm bu sergi ve bienallerde sergilenmesinin yanısıra, önemli tasarım yarışmalarında aldıkları dereceler gurur kaynağımızdır. Onların sergi ve yarışmalara katılımlarını desteklemek ve cesaretlendirmek, hem kendilerine olan güvenlerinin gelişimi için, hem de çalışma hayatına bu özgüven ile adım atmaları için çok önemlidir. Bu yaklaşım, verdiğimiz eğitimin önemli bir parçasıdır.

Şimdiye kadar olduğu gibi gelecek dönemlerde de, hem bir içmimar adayı olarak üniversiteye devam etmek isteyen lise ögrencilerine mesleğimizi, okulumuzu ve bölümümüzü, üniversite tanıtım günleri yardımı ile anlatmaya; hem de halihazırdaki içmimar adayı öğrencilerimize en kapsamlı eğitimi vererek, yaptıkları çalışmalar konusunda sergi, yarışma ve bienallerde yer almaları konusunda destek olmaya devam edecegiz. Gerek okulumuzda sıkça düzenlediğimiz ve yerli ve yabancı profesyonel tasarımcılar/içmimarlar ile öğrencilerimizi bir araya getirdiğimiz çalıştaylar, seminerler, konferanslar; gerekse yerinde gerçekleştirdiğimiz teknik eğitim gezileri, öğrencilerimizin ufkunu açmaya ve onları okul sonrası çalışma hayatına hazırlamamıza büyük katkı sağlamaktadır. Tüm bu çalışmaların, önümüzdeki dönemler icin planları ve altyapı çalışmaları sürekli yenilenerek devam etmektedir.

Bu doğrultuda; sosyal medya, hem yeni kitlelere ulaşabilmemiz ve çalışmalarımızı duyurabilmemiz için; hem de içmimarlık mesleğinin detaylı bir şekilde anlatılabilmesi, ortak çalıştığı mimarlık, endüstriyel tasarım gibi diğer tasarım disiplinleri ile bağlantısı ve ayrıldığı noktaların anlatılabilmesi için, ve ayrıca öğrencilerimizin yaptığı çalışmaların daha geniş kitlelere iletilebilmesi için bölümümüz açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle yapılan çalışmalar ve projelerin sunumu ile tanıtımımızı yapabilmek, daha fazla sergi ve organizasyona katılabilmek ve görsel sunum desteği ile içmimarlık mesleğini daha geniş kitlelere anlatabilmek için üniversitemizin verdiği her türlü destek bölümümüzün tanıtımı açısından büyük yarar sağlamaktadır.

İÇMİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ TANITIM BROŞÜRÜ 1

İÇMİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ TANITIM BROŞÜRÜ 2 (ÖN YÜZ)
İÇMİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ TANITIM BROŞÜRÜ 2 (ARKA YÜZ)

İÇMİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI TANITIM FİLMİ 1

İÇMİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI TANITIM FİLMİ 2