Akademik Yönetim

Dekan
Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun

Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Markus Wilsing

Bölümler Sekreteri
Banu Bilir
Tel: 232 488 53 07
Fax: 232 488 53 77
E-mail: banu.bilir@ieu.edu.tr